Programes Específics

PRESENTACIÓ

Els programes específics o plans de suport del Projecte Educatiu van dirigits a complementar el procés educatiu de l'alumne amb necessitats educatives especials.


Aquests programes estan valorats i acordats prèviament pels professionals i especialistes amb el vist i plau de la família i van dirigits a donar resposta a les necessitats específiques.

  • Programa Logopèdic
  • Programa Fisioterapèutic
  • Programa d'Habilitats Socials
  • Programa d'Habilitats Pràctiques
  • Programa de Suport a la Conducta
  • Programes de Projecció laboral