Missió, Visió i Valors

LA MISSIÓ

Com a centre diocesà de Tarragona, la seva missió és l'educació integral dels infants i joves amb discapacitat,  amb un sentit cristià de la vida, acompanyant-los, junt amb les seves famílies, en el seu procés formatiu, per potenciar el desenvolupament de les seves capacitats en el camí cap a la seva realització personal.

LA VISIÓ

L'escola Tilmar d'educació especial treballa per a ser reconeguda per ser l'escola d'educació especial de la Conca de Barberà amb un projecte educatiu que es caracteritza per:

  • La cerca de l'excel·lència i la innovació pedagògica en l'àmbit de les competències singulars que afavoreixen el desenvolupament personal i social de cada alumne.
  • L'atenció personalitzada que reben ells i les seves famílies orientada a aconseguir la seva integració social i laboral.
  • Els avantatges pedagògics per la seva vinculació i espais compartits amb una escola ordinària.

ELS VALORS

Els mestres, educadors i especialistes de Tilmar intenten reflectir en la seva activitat educadora els següents valors compartits:

 

  • L'excel·lència en el que fem, per a la seva transcendència.
  • El compromís amb les persones.
  • El treball en equip.
  • Optimisme i valentia.