Activitats Complementàries

Les activitats complementàries de tilmar formen part del conjunt integral d'activitats:

  1. Activitats tipus físic: Pricomotricitat i esports.
  2. Activitats socials: Habilitats socials, sortides a espais públics per treballar l'entorn i la cultura.
  3. Activitats d'educació artística: Musicals i plàstiques
  4. Reforç de les àrees instrumentals, tals com llengües i matemàtiques
  5. Sortides relacionades amb les activitats complementàries: es contemplen les sortides al teatre i audicions musicals.

Fens la descripció i memòria d'activitats que s'estan realitzant, i s'han anat realitzant al llarg de tots aquests anys, volem destacar que l'escola continua invertint en la millora de tots els espais del centre educatiu on els alumnes realitzen les activitats i també amb l'obtenció de nou material.

 

L'escola continua participant en el projecte “Escola Esport” des del 2026, on els alumnes, juntament amb altres centres, participen a competicions esportives. Aquest projecte treballa diferents àrees, com la individual i la social.

 

El foment dels valors que l'esport conté són:

  • Treball en equip
  • Esforç i autoestima
  • Competir / relacions interpersonals
  • Hàbits i rutines en l'esport
  • Higiene i relacions interpersonals

 

Els coneixements s'amplien de forma divertida i entusiasmada.

 

Relacionades amb aquestes activitats complementàries, l'escola realitza al llarg del curs escolar diverses sortides (sobretot en la província de Tarragona) per tal de desenvolupar i gaudir dels coneixements adquirits.

 

Es duen a terme trobades d'escoles d'educació especial, on es treballen activitats físiques com la psicomotricitat, les activitats i habilitats socials, etc. 

 

Aquestes activitats es poden dur a terme gràcies a la col·laboració de la Diputació de Tarragona, que participa activament en l'atorgament de la Subvenció que permet realitzar totes aquestes activitats.