Història

HISTÒRIA

L'any 1976, un grup de mares i pares de Montblanc i de la Conca de Barberà, preocupats per l'educació dels seus fills i filles amb necessitats educatives especials, volien un espai adequat per a la seva educació. I les Germanes Vedrunes donaren cabuda i continuïtat als interessos d'aquestes famílies.


L'objectiu principal era proporcionar una educació similar, sinó igual, a la resta de nens i nenes, sense haver-los d'aïllar dels altres escolars. Aleshores no es contemplava l'educació especial dins els centres ordinaris, tot i que sí que hi havia inquietud i moviments amb noves tendències pedagògiques.


Comença l'experiència, el projecte. Es tracta d'una aula adherida a un centre escolar ordinari amb el qual comparteix els espais de menjador, pati, serveis, sala d'actes, biblioteca, etc.


Tilmar ha cobert i cobreix les necessitats educatives especials de nens i nenes que ho han sol·licitat. 


Tilmar va començar a formar part de les Escoles Diocesanes de Tarragona, juntament amb cinc escoles més, gestionats per la Fundació Sant Fructuós. Aquest fet significa un nou impuls cap a la clara missió de Tilmar, que reestructura el seu projecte educatiu i cerca la Innovació Pedagògica.